Copywriting a strategie


Proč je mnoho textů napsaných pro web neúspěšných?

Protože jejich autoři neměli žádný plán

Skutečně, až 90% lidí pro web nikdy nic pořádného nenapíše, protože jim chybí správný postup. Ke copywritingu existují různé přístupy, metodiky a techniky psaní. Například obchodní, psychologický nebo agresivní copywriting, který používá prvky bulvárního tisku. Jaký copywriting je však právě ten nejlepší? Ten, který opravdu prodává, zvyšuje návštěvnost a nutí uživatele k nějaké akci, nejlépe k nákupní aktivitě. Kvalitní text copywritera dokáže nahradit několik šikovných obchodníků.


Nejúspěšnější lidé v psaní textů pro web používají tuto strategii

7 zásad profesionálních copywriterů konečně odhaleno

1. Zásada - zaměřte se na zákazníka, buďte jako Američané používejte FOC
Zaměřte se na zákazníka a potlačte Vaše ego. Při psaní textů se vyhýbejte slovu náš, častěji používejte slovo Váš. Američané tomu říkají FOC - Focus On The Customer - zaměření na zákazníka. Je to jejich silná disciplína, na FOC dokonce existují různé analytické nástroje. Texty pište vždy z pohledu Vašeho zákazníka. Pokud po přečtení dvou odstavců nenajdete v obsahu nic co by mohlo zákazníka skutečně zaujmout, raději zkuste text napsat jinak.

2. Zásada - najděte Vaše jedinečné prodejní argumenty
U produktů nebo služeb najděte Vaše jedinečné prodejní argumenty - Unique Selling Points. Nejlepší jsou ty, které nemá Vaše konkurence. Tato část psaní textů pro web je pro copywritera vždy tou nejtěžší zkouškou, zejména v silně konkurenčním prostředí. Dobrý copywriter však dokáže z nevýhod dělat výhody a stavět na rozdílech.

3. Zásada - také malé výhody rozhodují velké obchody
Hledejte výhody, které Vaše firma může zákazníkovi nabídnout. Zdánlivé maličkosti, například, že máte parkoviště pro zákazníky, mohou mít pro finální rozhodnutí Vašeho klienta opravdu důležitou hodnotu. Nebojte se vystřelit ze všech Vašich obchodních zbraní a získat plusové body.

4. Zásada - neriskujte ztrátu sympatií
Uživatele internetu - Vašeho potenciálního zákazníka nepodceňujte. Lidé jsou na to velmi citliví. Používejte jazyk, kterému zákazníci rozumějí. Nepoužívejte chytré fráze, marketingové termíny nebo odborné výrazy, nad kterými by zákazníci museli hodně přemýšlet. Nesnažte se být za každou cenu chytřejší než Vaši uživatelé, riskujete tím ztrátu jejich sympatií.

5. Zásada - používání českého jazyka a typografie
Používejte český jazyk jako nástroj, kterým se myšlenky vyjadřují, nikoli zastírají nebo potlačují. Velmi dbejte na správnost a stylistiku jazyka. Pokud si nejste jisti používejte pro kontrolu pravopisu nástroje Wordu. Při návrhu vzhledu textu v elektronické podobě je klíčová jeho čitelnost. Proto věnujte dostatečnou pozornost volbě fontu - typografii. Pro web doporučujeme používat některý z těchto základních fontů: Arial, Verdana, Tahoma nebo Times New Roman.

6. Zásada - vyhýbejte se opakování
Dbejte na dodržování soudržnosti obsahu webu, vyhýbejte se jeho překrývání nebo opakování. Prvky, které se často opakují ztratí svojí informační hodnotu i význam.

7. Zásada - pište eticky
Internet je často světem založeným na lži a někdy postrádá etiku. Ve Vašich sděleních se však uživatele nesnažte oklamat, buďte seriózní. Uživatelé jsou již natolik zkušení, že rozpoznají nevěrohodné nadpisy a texty. Vždy se sami sebe zeptejte zda reklamované sliby můžete skutečně zákazníkovi splnit, zda zní text věrohodně a zda je nabízená výhoda opravdu dostatečně přitažlivá.


5 nejčastějších chyb copywriterů při psaní textů pro web

Proč je internet přeplněn množstvím nepotřebných stránek?

Kreativita je v oblasti copywritingu prakticky nekonečná, ale copywriterům často chybí. Většinou jen donekonečna tvoří podobné texty podle otřelých reklamních sloganů. Zaběhnutá klišé tak úplně odvedou pozornost od důležitého textu, nabízejí zbytečné informace a tlumí hlavní body obsahu.

Jaké jsou nejčastější chyby copywriterů, které jsme objevili?

1. Nepřipravenost, chybí detailní znalost tématu
Téma, o kterém píšete musíte doslova nasát pod kůži. Mnoho copywriterů přípravu podceňuje, „mám zkušenosti nějak to zvládnu.“

2. Neznalost konkurence
Poznání konkurence je důležitou součástí přípravy copywritera. Pokud neznáte konkurenci těžko lze hledat Vaše výhody a formulovat prodejní argumenty.

3. Malá povědomost o zákaznické cílové skupině
Musíte vědět kdo je Váš zákazník, tedy komu je obsah především určen a text psát z jeho pohledu.

4. Neznalost produktů a nepochopení pohnutek, které vedou zákazníka k nákupní aktivitě
Pokud má Váš text podpořit prodej nějakého produktu musíte se s ním velmi dokonale seznámit.

5. Neschopnost vidět a sdělovat jen důležité informace
Weby jsou plné informací, které naprosto nikoho nezajímají, protože jsou nedůležitého významu. Uživatelé internetu vnímají pouze zajímavé a chytré informace, pokud je budete zavalovat nepotřebným obsahem unaví se a překliknou ke konkurenci.


Kam dál? Zkuste copywriting v praxi.


Katalog služeb

Doporučujeme:

Více

—————