Slovník internetových výrazů

Ve slovníku najdete různé pojmy používané
v internetovém marketingu a v oblasti SEO, optimalizace pro vyhledávače.


Hlavní sponzor slovníku:

LAND ROVER e-shop

Dodává příslušenství, doplňky a originální náhradní díly Land Rover. Poskytuje servis a diagnostiku pro vozidla Land Rover


F jako Fulltextové vyhledávání

FAQ - Frequently Asked Questions

FAQ - často kladené otázky je internetový termín, který původně vznikl jako seznam neustále se opakujících dotazů v diskuzních fórech. V současné době se FAQ stávají také součástí internetového marketingu, když velmi účelně doplňují obsah webu a jsou užitečné i v oblasti SEO optimalizace pro vyhledávače.

Firefox

Firefox je známý internetový prohlížeč, nejrozšířenější po prohlížeči Internet Explorer. Firefox je oblíbený zejména z důvodu větší bezpečnosti a velkého množství užitečných doplňků.

Frames - rámy

Jde o dnes již zastaralou technologii tvorby internetových stránek. S rozvojem internetových technologií začaly postupně převažovat nevýhody stránek vytvořených pomocí Frames. Patří k nim problémy s použitelností webu, omezení grafického designu. Hlavní nevýhodou Frames je omezení přístupnosti pro roboty vyhledávačů.

Fulltextové vyhledávání

Vyhledávače i internetové stránky umožňují uživatelům různé způsoby vyhledávaní. Fulltextové vyhledávání zobrazuje výsledky, které jsou nejvíce relevantní k hledanému výrazu nebo slovnímu spojení. Jde o výsledky získané z celého obsahu webu nebo v případě vyhledávače z databáze všech zaindexovaných stránek.

G jako Google AdWords

Google AdSense

Je reklamní formát společnosti Google. AdSense automaticky prochází obsah stránek a zobrazuje textové nebo grafické reklamy, které jsou relevantní k obsahu stránek. Umožňuje vydavatelům stránek, aby svým návštěvníkům poskytovali relevantní hledání na webu a zároveň vydělávají peníze tím, že zobrazují reklamy Google.

Google Advertising Professional

Jde o certifikaci, která patří k nejprestižnějším oceněním v oblasti správy PPC reklamy. V internetové agentuře ACTUAL NET se o profesionální správu a optimalizaci PPC kampaní vždy stará certifikovaný optimalizátor Google.

Google AdWords

Google AdWords je PPC systém největšího světového vyhledávače Google. Patří mezi nejrobustnější a nejlépe propracované. Reklamní sestavy se zobrazují v pravé části výsledků hledání. Více viz termín PPC - Pay Per Click reklamní systémy.

Google Analytics

Je mohutný nástroj pro sledování statistik webových stránek. Google Analytics zaznamenává velké množství různých metrik na základě kterých lze internetové stránky vyhodnocovat.

Google bomba

Je intenzivní odkazování na určitou stránku pomocí klíčových slov nebo spojení, které se však na stránce nevyskytují. Google bomby vznikají bez vědomí majitele stránek a jejich cílem je negativní zviditelnění stránek nebo osob. V ČR jsou známé například nelichotivé odkazy na stránky politiků. Google se snaží těmto praktikám intenzivně bránit pomocí nastavení algoritmu vyhledávacího robota.

Google Bot

Je robot společnosti Google pro indexování stránek do databáze vyhledávače Google pro fulltextové vyhledávání.

Google PageRank

Jde o hodnocení kvality každé internetové stránky podle Google. PageRank je vyjádřen číslicí od 0 do 10. Pro jeho zjištění existuje celá řada nástrojů, např. nástrojová lišta Google Toolbar.

GS - Google Suggest

Je našeptávač společnosti Google. GS zaznamenává statistiky vyhledávání klíčových slov a po napsání několika prvních písmen navrhne možná slovní spojení. GS používá technologii AJAX, která umožňuje získávat a zobrazovat data ze serveru bez opakovaného načítání stránky.

H jako Holistické SEO

Hidden Content - skrytý obsah

Je nedovolená SEO technika. Obsah určený pro uživatele je skrytý, ale je přístupný robotům vyhledávačů. Nejčastějším způsobem skrytého textu je použití stejné barvy textu a pozadí. Cílem této SEO techniky je ovlivnit výsledky vyhledávání.

Holistické SEO

Je kompletní přístup k SEO optimalizaci pro vyhledávače. Zahrnuje využití všech On Page a Off Page faktorů, tedy především kombinaci:
kvalitní text optimalizovaný pro vyhledávače, systematické budování zpětných odkazů a technické řešení, které je přátelské pro vyhledávače.

HTML - HyperText Markup Language

HTML je textový značkovací jazyk pro tvorbu www stránek. V roce 1989 přišel Tim Berners-Lee s projektem vytvoření distribuovaného hypertextového systému a tím byl zahájen projekt WWW. Krátce nato napsal i první webový prohlížeč. Hyper Text vyjadřuje možnost propojovat texty pomocí odkazů. Markup je schopnost definovat jednotlivé prvky pomocí speciálních značek, kterým říkáme tagy. Nejznámějším tagem je párová značka h1 vyjadřující hlavní nadpis internetové stránky.

Hustota klíčových slov

Je míra výskytu klíčových slov na internetové stránce vyjádřená v procentech. Pro zjištění hustoty klíčových slov existují různé analytické nástroje. Vypočítá se tak, že počet klíčových slov vydělíme celkovým počtem slov na stránce. Tento výsledek pak vynásobíme stem.

I jako Internetový marketing

Imprese

Je pojem s kterým se setkáváme u bannerových reklamních kampaní. Počet impresí označuje počet zobrazení reklamního banneru.

Index

Je databáze s obsahem webových stránek, kterou vytváří a udržuje vyhledávač. Internetové stránce, která je umístěna v databázi vyhledávače pak říkáme že je zaindexovaná.

Indexování

Je proces, kdy robot vyhledávače sbírá informace o stránkách a ukládá je do databáze. Pro tento pojem se také používá výraz crawlování z anglického slova crawling.

Internetový marketing

Internetový marketing je komplex činností pro propagaci internetových projektů. Zahrnuje stanovení koncepce, vytvoření efektivní strategie a její uplatňování pomocí mixu. Stavebním kamenem internetového marketingu je marketing založený na vyhledávačích.

J jako JavaScript

Java

Je moderní programovací jazyk, který vzniknul v roce 1995. V současné době patří mezi nejrozšířenější programovací jazyky, neboť z hlediska vývojářů disponuje zajímavými vlastnostmi. Jde především o jednoduchost, nezávislost na operačním systému a bezpečnost.

JavaScript

Používá se při tvorbě interaktivních webových stránek. Jeho autorem je společnost Netscape, která JavaScript vyvinula v roce 1995. Přínosem této technologie je zlepšení uživatelského rozhraní internetových stránek.

K jako Key Words

Kanonická URL

Web může být zobrazován za použití několika URL adres. Vyhledávače pak nemusí přesně vyhodnotit, která adresa je primární nebo-li kanonická. Výchozí adresou webu je tedy kanonická URL.

Key Words - klíčová slova

Klíčová slova jsou nejdůležitější slova a slovní spojení, která se vztahují k obsahu internetové stránky. Optimální výběr klíčových slov je důležitou součástí SEO optimalizace pro vyhledávače.

Kontextová navigace

Je doplňkovou navigací ke standardnímu menu, která směřuje na obsah související s prohlíženou stránkou. Jejím cílem je vylepšit použitelnost webu pro uživatele a nabídnout jim další zajímavý obsah.

Kontextová reklama

Je internetová reklama, která zobrazuje sdělení zadavatele v kontextu s obsahem webové stránky. Kontextová reklama se zobrazuje na webových stránkách provozovatelů, kteří uzavřeli smlouvu s poskytovatelem systému pro správu kontextové reklamy.

Konverze, konverzní stránky, sledování konverzí

Konverze je stav, kdy uživatel provede na stránkách akci, kterou chceme aby udělal. Mezi nejčastěji sledované konverze patří: nákup v e-shopu, registrace uživatele, přihlášení k odběru newsletteru, zaslání poptávky přes kontaktní formulář, zobrazení kontaktních informací atd. Pomocí měřících kódů umístěných na konverzních stránkách získáme sledovací statistiky konverzí, které jsou jednou z měřících metrik webu.

L jako Link Building

Linkbaiting - přitahování zpětných odkazů

Jednou z technik budování zpětných odkazů je také Linkbaiting, který lze úspěšně aplikovat pro vylepšení Off Page faktorů v rámci SEO optimalizace pro vyhledávače. Linkbaiting lze volně přeložit jako lákání nebo přitahování odkazů. Princip je založen na unikátním obsahu, který přitáhne pozornost nových návštěvníků. Velmi důležitá je kvalita obsahu, která musí zaujmout. Uživatelům lze nabídnout například: odborné, užitečné nebo unikátní informace, kontroverzní články vyvolávající diskuzi, zábavné nebo humorné články. Efektivita této SEO techniky je většinou nízká, neboť úsilí vedoucí k získání odkazu často převyšuje jeho skutečnou hodnotu.

Link Building - budování zpětných odkazů

Cílené budování zpětných odkazů se nazývá Link Building. Získávání zpětných odkazů je velmi důležitou součástí SEO optimalizace pro vyhledavače. K hlavním metodám budování zpětných odkazů patří zápisy v katalogových službách, výměna odkazů, publikování odborných článků, vydávání tiskových zpráv atd.

Link Farms - odkazové farmy

Odkazové farmy jsou internetové stránky nebo systémy, které soustřeďují až stovky tisíců odkazů. Jejich cílem je zvýšit počet zpětných odkazů vzájemně provázanými odkazy. Jejich přínosy jsou však mnohdy diskutabilní a záleží na technickém provedení systému. V případech, kdy odkazové farmy vykazují známky praktik Black Hat SEO raději volíme jiné způsoby pro budování zpětných odkazů.

Linkovací služby, záložkovací systémy

Jejich pomocí lze zvýšit návštěvnost webu a získat nové zpětné odkazy. Princip je založen na umístění linku - odkazu do databáze linkovací služby na zajímavý obsah. Výhodou je, že uživatelé obsah hodnotí, tedy existuje zde určitá garance kvality. V případě dobrého hodnocení obsahu se tak efektivita linku zvyšuje. V Čechách je známou záložkovací službou např. Linkuj.cz.

Long Tail, Long Tail Keywords

Long Tail strategie, nebo-li strategie dlouhého ocasu je založena na optimalizaci méně vyhledávaných výrazů. Long Tail Keywords jsou klíčová slova, která jsou méně vyhledávána a na web přivedou jen malé množství návštěvníků. Pokud však web optimalizujeme na větší množství Long Tail Keywords přivedou v součtu stejný nebo dokonce větší počet návštěvníků než hlavní klíčová slova. Long Tail strategie je součástí SEO optimalizace pro vyhledávače používaná v silně konkurenčním prostředí, kde nelze na hlavní klíčová slova web efektivně optimalizovat.

M jako Motivátory pro Copywriting

Metadata, metaznačky

Stránky ve formátu HTML obsahují metadata ve své hlavičce. Do metaznaček lze vkládat různé obsahové a systémové informace o stránce: typ použité znakové sady, klíčová slova, popis stránky, autor, nastavení indexování pro vyhledávače, automatické přesměrování atd.

Microsite

Jde o internetové stránky umístěné na samostatné URL adrese, které jsou úzce zaměřené na prezentaci produktů nebo služeb. Microsite slouží jako doplněk k hlavní webové prezentaci. Cílem Microsite je informovat v maximální míře o konkrétním produktu nebo službách vhodným způsobem.

Monetizace, monetizovat

V oblasti internetu představuje pojem monetizace hodnotu internetového projektu, e-shopu, webu nebo domény vyjádřenou v penězích. Monetizovat je pak proces, jehož cílem je vytvořit ziskový internetový projekt nebo web.

Motivátory - nákupní motivátory pro Copywriting

Lidé se pro nákup rozhodují na základě motivátorů - faktů a pocitů. Copywriteři proto při psaní textů pracují s lidskými emocemi. Profesionální Copywriting také úspěšně pracuje s charakterovými vlastnostmi člověka. Mezi nejúčinnější pro získání nákupní motivace patří: chamtivost, lakota, závist a lenost.

N jako Newsletter

Navigational query - navigační dotaz

Pokud si uživatelé nepamatují přesnou adresu cílového webu, používají při hledání navigační dotazy. Částečný či úplný název domény se vloží do vyhledávacího pole vyhledávače.

Newsletter

Newsletter je moderní a levný marketingový nástroj s velmi dobrým účinkem. Jde o aktuality, novinky, pravidelné informace, které jsou zasílané přihlášeným odběratelům elektronickou poštou. Jeho primárním cílem je zvyšovat loajalitu zákazníků a přispět k důvěryhodnosti i stabilitě značky.

O jako Optimalizace pro vyhledávače

On Page a Off Page faktory

Pomocí SEO optimalizace pro vyhledávače lze dosáhnout lepších pozic ve fulltextovém vyhledávání vyhledávačů.
Optimalizovat můžeme On Page a Off Page faktory internetových stránek. Mezi On Page faktory patří vše, co se odehrává na internetové stránce. Off Page faktory jsou ty, které se na stránce přímo nevyskytují, mají však přímý vliv na relevanci stránky při hledání určitého dotazu.

Operátory ve vyhledávačích

Pomocí operátorů nám vyhledávače umožňují získat odpovědi na různé dotazy. Ne všechny operátory fungují ve všech vyhledávačích. Mezi nejpoužívanější operátory patří: site - zjišťuje počet zaindexovaných stránek k dané doméně, link - vyhledá zpětné odkazy, intitle - vyhledá relevantní stránky k meta značce Title, inurl - vyhledá stránky s relevantní URL atd. Operátory usnadňují vyhledávání a jsou neocenitelným pomocníkem při analýze internetových stránek.

Optimalizace pro vyhledávače

Viz termín SEO - Search Engine Optimization.

Organické SEO - přirozené SEO

Organické SEO je SEO optimalizace, která se soustředí pouze na zvýšení návštěvnosti z internetových vyhledávačů. Organická optimalizace používá přirozené SEO techniky či metody a její součástí není žádný formát placené internetové reklamy.

P jako PPC reklamní systémy

PageRank

Viz termín Google PageRank.

Penalizace

Do oboru SEO optimalizace pro vyhledávače patří termín penalizace. Vyhledávače uplatňují penalizaci u webů, které používají podvodné SEO techniky za účelem vylepšení pozic ve výsledcích vyhledávaní. Penalizaci lze také využít v silně konkurenčním boji. Vyhledávač můžete upozornit na praktikování podvodné SEO techniky Vašeho konkurenta pomocí spamového formuláře. V případě, že vyhledávač Vaše sdělení uzná, může dojít k penalizaci konkurenčního webu, které se projeví poklesem ve výsledcích vyhledávání nebo jeho úplným vyřazením - také viz termín Ban, banování nebo zabanování.

Perex - krátký text

Perex je důležitou součástí copywritingu. Jde o krátký text, který následuje po hlavním titulku internetové stránky, článku, novinky apod. Úkolem perexu je zaujmout pozornost a motivovat čtenáře k přečtení celého obsahu.

Použitelnost internetových stránek

Dobrá použitelnost internetových stránek je velmi důležitá zejména použitelnost domovské stránky. Při tvorbě webů jde bohužel o často opomíjený faktor. Lidé jsou při prohlížení webových stránek velmi netrpěliví a pokud zde nenajdou přehledné, intuitivní uspořádání vystavujeme se riziku, že stránky opustí. Použitelnost se tedy ve svém základě zabývá přehledným a srozumitelným uspořádáním internetových stránek.

PPC - Pay Per Click reklamní systémy

PPC jsou reklamní internetové systémy s velmi dobrou účinností pro inzerenty. Princip reklamy je založen na platbě za proklik. Inzerent tak platí pouze za skutečné návštěvníky, nikoliv za počty zobrazení. PPC reklama disponuje celou řadou výhod, proto patří mezi nejoblíbenější internetové reklamní formáty. Hlavními přínosy PPC reklamy jsou přesné zacílení na zákaznický segment, cenová dostupnost, přehlednost, variabilita a rychlé nasazení.

Přístupnost internetových stránek

Přístupnost internetových stránek znamená, že web nemá žádné překážky, které by znemožnily všem uživatelům web plnohodnotně využívat. Hlavním důvodem pro tvorbu přístupných webů jsou určitá specifika uživatelů. Mezi ně můžeme například zařadit různá zdravotní omezení, rozdílné zkušenosti nebo znalosti uživatelů internetu apod.

Publikační systém

Viz termín CMS - Content Management System.

R jako Relevantní klíčová slova

Redakční systém

Viz termín CMS - Content Management System.

Relevantní klíčová slova

Relevantní klíčová slova, jsou klíčová slova, která správně a dostatečně přesně identifikují oblast Vašeho podnikání.

ROI - Return On Investment

Je návratnost investice do reklamní kampaně. V oblasti internetových kampaní jde o běžně sledovanou veličinu vyjádřenou v procentech.

S jako SEO optimalizace pro vyhledávače

Search Suggest - našeptávač

Našeptávač rozšiřuje základní možnosti vyhledávání na webu. Nejčastěji se našeptávače používají u fulltextových vyhledávačů. Většina našeptávačů používá technologii AJAX, která umožňuje získávat a zobrazovat data ze serveru bez opakovaného načítání stránky.

SEM - Search Engine Marketing

Jinak také marketing ve vyhledávačích nebo marketing založený na vyhledávačích. Vychází z předpokladů, že nejdůležitější je být nalezen vyhledávačem na dané klíčové slovo a zobrazit se tak hledajícímu uživateli. Součástí SEM je SEO optimalizace pro vyhledávače a placené vyhledávání - PPC reklama.

Sémantický web

Jde o web, kde jsou informace strukturovány a uloženy podle standardizovaných pravidel, což usnadňuje jejich vyhledání a zpracování. Na specifikacích pro sémantický web pracuje konsorcium W3C - World Wide Web Consortium. Myšlenku sémantického webu poprvé vyslovil Tim Berners-Lee v roce 2001, kdy upozornil na skutečnost, že současný web je pouze změť webových stránek, která neustále roste a ve které je stále složitější nalézt relevantní informace.

Sémantika webu

Sémantika je nauka o významu jednotlivých slov, předpon, přípon, koncovek a jiných znaků. U internetových stránek znamená sémantika správné definování jednotlivých částí textu. Měli bychom správně rozlišovat nadpisy a jejich strukturu, odstavce, citace, zvýraznění textu atd.

SEO copywriting

SEO copywriting znamená optimalizaci textového obsahu internetových stránek pro vyhledávače. Cílem optimalizovaného obsahu je získat co nejlepší umístění ve výsledcích vyhledávání na konkrétní slova nebo spojení, tedy na klíčová slova.

SEO optimalizace pro vyhledávače

Cílem SEO optimalizace je dosáhnout nejlepších pozic ve výsledcích vyhledávání. V konečném důsledku je hlavním přínosem SEO optimalizace zvýšení počtu zákazníků díky lepší nalezitelnosti optimalizovaných webových stránek ve vyhledávačích. SEO optimalizace pro vyhledávače je důležitou součástí internetového marketingu. Jde o soubor mnoha úloh a různých nastavení. Více také viz termín On Page a Off Page faktory.

SERP - Search Engine Results Page

Stránka ve vyhledávači zobrazující výsledky vyhledávání na konkrétní klíčové slovo nebo slovní spojení.

Site Map - mapa webu

Úkolem mapy webu není jen nabídnutí uspořádaného obsahu uživatelům. Mapa webu je zároveň velmi dobrý způsob jak upozornit roboty vyhledávačů na Vaše stránky a pomáhá k jejich rychlejšímu zaindexování. Mapa webu však musí být vytvořena v přístupném provedení pro roboty vyhledávačů.

Sklik

Sklik je PPC systém portálu Seznam.cz. Reklamní sestavy se zobrazují v pravé části výsledků hledání. Více viz termín PPC - Pay Per Click reklamní systémy.

SMO - Social Media Optimization

S rozvojem komunitních portálů vznikla nová disciplína - Social Media Optimization, která se zabývá optimalizací webů pro sociální média. Cílem SMO je provázat obsah webu s komunitními službami. Rohit Bhargava, uznávaný marketingový odborník, přišel s tímto výrazem v roce 2006.

Snippet

Jde o výstřižek z textu stránky, který vyhledávač zobrazuje ve výsledcích vyhledávání. Snippet se skládá z titulku stránky, URL odkazu a popisu webu.

Sociální sítě - Social Networking

Sociální sítě sdružují uživatele s podobnými zájmy do virtuálních komunit. Příkladem sociální sítě je například Facebook. Více také viz termín SMO - Social Media Optimization.

S-rank

Je hodnocení kvality stránek podle portálu Seznam. S-rank je veličina vyjádřená číslem od 1 - 100, kde vyšší číslo přestavuje lepší hodnotu.

Stuffing - matoucí slova, klamavé parametry meta

Je SEO technika se záměrem ovlivnit výsledky vyhledávání. Slova, která nemají relevanci k obsahu se vyskytují v obsahu internetové stránky, v její hlavičce - titulku a parametrech meta. Použití Stuffingu je většinou kontraproduktivní, neboť často vede k penalizaci ze strany vyhledávačů.

Systém pro správu obsahu - CMS Content Management System

Viz termín CMS - Content Management System.

SWOT - Strengths, Opportunities, Weaknesses, Threats

Jde o marketingovou analýzu, která by měla být součástí přípravy každého webu. Zahrnuje anglické pojmy: Strengths - silné stránky, Opportunities - příležitosti, Weaknesses - slabé stránky a Threats - hrozby.

T jako Tématická analýza klíčových slov

Tematická analýza klíčových slov

Tematická analýza klíčových slov se dělí na tzv. vertikální a laterální. Vertikální analýza je rozbor klíčových slov související s tématem stránky. Vertikální analýza je to proto, že jde napříč oborem. Laterální analýza naproti tomu uvažuje do větší šířky a vydává se i mimo samotný hlavní obor. Hledá klíčová slova, která jsou příbuzná, ale ne přímo spjatá s hlavní oborem.

Titulek

Titulek internetové stránky je nejvýznamnějším On Page faktorem pro SEO optimalizaci pro vyhledávače. Každá stránka webu by měla mít svůj unikátní titulek relevantní k obsahu stránky.

TLD - Top Level Domain - Doména nejvyššího řádu

Domény nejvyššího řádu jsou pevně stanovené internetovou standardizační organizací IANA. Existují TLD tří typů: národní TLD sdružující domény státu - např. cz pro ČR, generické TLD sdružující obecné domény např. org pro neziskové organizace a infrastrukturní TLD, které jsou využívané pro vnitřní mechanismy Internetu.

Trusted feed - ověřený zdroj

Je služba některých vyhledávačů, která umožňuje zaindexovat pouze specifikovaný seznam URL adres. Obvykle je zpoplatněna a negarantuje žádné výhody z hlediska pozic ve vyhledávačích.

Typografie

Výběr správného fontu z hlediska použitelnosti i grafiky je důležitým aspektem pro úspěch internetových stránek. Tuto problematiku řeší typografie, aplikovaná typografie se pak zabývá zpracováním textového obsahu bez chyb.

U jako URL

Unikátní návštěvníci

Je počet uživatelů, kteří během měřeného období jedenkrát navštívili Váš web. Měření je často založeno na nepřesných informacích. Jeden uživatel přistoupivší na web ze dvou různých PC je definován jako dva přístupy, zatímco dva uživatelé používající jeden počítač vytvoří v jeden unikátní přístup.

URL

URL neboli Uniform Resource Locator (jednotný lokátor zdrojů) definuje doménovou adresu serveru, umístění zdroje na serveru a protokol, kterým je možné zdroj zpřístupnit.

USP - Unique Selling Proposition

Unique Selling Proposition neboli jedinečný prodejní argument definuje důvody proč si lidé mají zakoupit právě Váš výrobek nebo službu. Definice USP pro konkrétní produkt či službu je také důležitou součástí copywritingu - psaní textů pro web.

V jako Validita internetových stránek

Validátor

Je nástroj pro kontrolu správnosti zdrojového kódu internetové stránky podle pravidel definovaných konsorciem W3C - World Wide Web Consortium.

Validita internetových stránek

Validní z lat. validus - znamená statný, silný či zdravý. V oblasti internetu znamená termín validní 100% správnost webu podle technických pravidel definovaných konsorciem W3C. Většinou jde o bezchybnost kódu značkovacího jazyka HTML. Validita webu je důležitá pro celou řadu významných faktorů: SEO optimalizaci, přístupnost i použitelnost webu.

Virální marketing

Jde o marketingovou metodu sloužící k dosažení zvýšení povědomí o produktu nebo značce. Informace se šíří prostřednictvím lavinového efektu mezi lidmi jako viry, proto metodě říkáme virální marketing. Internet a elektronická pošta jsou pro virální marketing ideálním nástrojem. Podstatou virálního marketingu je obsah sdělení a načasování.

Výstřižek

Viz termín Snippet.

W jako World Wide Web Consortium

W3C - World Wide Web Consortium, Tim Berners-Lee

W3C je mezinárodní konsorcium, jehož členové společně s veřejností vyvíjejí webové standardy. Cílem konsorcia je rozvíjet WWW rozvojem protokolů, směrnic a doporučení, které zajistí jeho dlouhodobý růst. W3C se také zabývá vzděláním a přístupností, vyvíjí software a nabízí otevřenou diskuzi. Konsorciu předsedá jeho zakladatel Tim Berners-Lee, tvůrce základních specifikací a technologií webu: URL, HTTP a HTML.

Wordtracker

Je profesionální nástroj vyhledávající návrhy klíčových slov pro zvýšení návštěvnosti z vyhledávačů. Z hlediska SEO optimalizace pro vyhledávače disponuje nejrozšířenější SEO databází. Umožňuje např. vyhledat příbuzná slova, počet vyhledávání v některých vyhledávačích, odhadne počet navštívení Vašich stránek, pokud budete optimalizovat na dané slovo atd.

WYSIWYG

Je zkratka z anglického výrazu What you see is what you get, neboli co vidíš, to dostaneš. Termínem WYSIWYG se označují editory, které umožňují tvorbu webu bez znalosti značkovacího jazyka HTML. WYSIWYG editory jsou součástí publikačních systémů pro pohodlnou tvorbu internetových stránek.

X jako XHTML

XHTML - Extensible Hypertext Markup Language

XHTML neboli rozšiřitelný hypertextový značkovací jazyk je značkovací jazyk pro tvorbu hypertextových dokumentů v prostředí WWW vyvinutý W3C. Původně se předpokládalo, že se stane nástupcem jazyka HTML, jehož vývoj byl verzí 4.01 ukončen. V roce 2007 však došlo k založení pracovní skupiny, která má za cíl vytvořit novou verzi HTML, která ponese označení HTML 5 a její XML variantu XHTML 5. Vedle toho paralelně pokračuje i vývoj XHTML 2.0.

Xenu Link

Je šikovný nástroj pro kontrolu funkčnosti všech odkazů na konkrétním webu. Programu stačí zadat url adresu webu a ten provede kontrolu všech odkazů včetně dodání výsledného reportu.

Y jako Yahoo!

Yahoo!

Je známý internetový portál a vyhledávač, který vznikl v roce 1994. Yahoo založili dva studenti Stanfordské university - David Filo a Jerry Yang.

Z jako Zdrojový kód

Zastírání obsahu

Viz termín Cloaking.

Zdrojový kód

Každá internetová stránka má svůj zdrojový kód, který je zpravidla napsán ve značkovacím jazyce HTML. Správně formátovaný HTML dokument by měl na začátku obsahovat element DOCTYPE, který informuje prohlížeče jak mají dokument zpracovat. Dále následují HTML tagy hlavičky a těla dokumentu. Bezchybný zápis zdrojového kódu je důležitý pro celou řadu významných faktorů: SEO optimalizaci, přístupnost i použitelnost webu.

Zpětné odkazy

Viz termín Backlink.Katalog služeb

Doporučujeme:

Více

—————