E


Písmeno E sponzoruje:


E jako E-komerce

E-komerce

E - komerci definujeme jako sérii procesů, které jsou spojeny s průběhem obchodních transakcí realizovaných elektronickými prostředky. Obchodování přes internet můžeme dále rozdělit mezi dva hlavní segmenty:
B2B business to business - jde o obchodování mezi firmami a probíhá pomocí aplikací, které zajišťují výměnu informací, uzavírání kontraktů, vyhledávání obchodních partnerů atd.
B2C business to customers - obchodování pomocí softwarových řešení, hlavní zaměření je na prodej koncovému zákazníkovi prostřednictvím internetového obchodu, e-shopu.

Error 404 Not Found - chyba 404 požadovaná stránka nenalezena

Chyba 404 je nejznámějším status kódem HTTP, projeví se, když uživatel zadá špatnou URL adresu, nebo když hledaný obsah na této adrese již neexistuje. Mezi další nejpoužívanější status kódy patří např.:
301 Moved Permanently, 302 Moved Temporarily, 307 Temporary Redirect, 400 Bad Request, 401 Unauthorized, 403 Forbidden, 406 Not Acceptable, 408 Request Timeout, 409 Conflict, 500 Internal Server Error, 503 Service Unavailable atd.

ETARGET

ETARGET patří k nejstarším PPC systémům v České Republice. Zákazníkům poskytuje přednostní zobrazení jejich odkazů v síti partnerských informačních a vyhledávacích portálů.

Eye Tracking

Eye Tracking se zabývá sledováním pohybu lidských očí po internetové stránce. Cílem tohoto testování je najít optimální rozložení internetových stránek z hlediska jejich použitelnosti. Další využití nachází v oblasti internetové reklamy.Katalog služeb

Doporučujeme:

Více

—————